Snömannen eller Askungen?

Båda är ju kända för sina fötter med de är lite olika i storlek. Samma kan hända om man försöker beräkna sitt fotavtryck i de olika klimatkalkylatorer som finns. Det visar en studie som presenterades vid eceee sommarkonferens och där man provat olika sådana som man kan hitta på webben, se bild nedan. Författarna har även rangordnat de olika modellerna efter hur väl de fungerar ur användarsynpunkt och om de ger användbara råd.

Att modellerna visar olka resultat behöver inte visa att någon av dem är felaktig utan beror också på att de är gjorda för villkor i olika länder.

Av de nämnda kalkylatorerna finns inte längre alla kvar men här är några av dem som man fortfarande kan hitta:
http://www.safeclimate.net/calculator/
http://www.klimat.ivl.se/
http://footprint.wwf.org.uk/
http://www.epa.gov/climatechange/emissions/ind_calculator.html

image

Källa: It must be Yeti! ? Tracking carbon footprints on the web. Gunnarsson, Kivioja och Pyrko. ECEEE proceedings 2009.

PS: För att kunna ladda ned hela texten från eceee måste Du vara medlem och det blir man till det facila priset av 45? per år. Då får Du tillgång inte bara till flera tusen sidor av eceee:s material utan även material från den amerikanska motsvarigheten aceeee och en massa annat.

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv