Snömannen eller Askungen?

Båda är ju kända för sina fötter med de är lite olika i storlek. Samma kan hända om man försöker beräkna sitt fotavtryck i de olika klimatkalkylatorer som finns. Det visar en studie som presenterades vid eceee sommarkonferens och där man provat olika sådana som man kan hitta på webben, se bild nedan. Författarna har även rangordnat de olika modellerna efter hur väl de fungerar ur användarsynpunkt och om de ger användbara råd.

Att modellerna visar olka resultat behöver inte visa att någon av dem är felaktig utan beror också på att de är gjorda för villkor i olika länder.

Av de nämnda kalkylatorerna finns inte längre alla kvar men här är några av dem som man fortfarande kan hitta:
http://www.safeclimate.net/calculator/
http://www.klimat.ivl.se/
http://footprint.wwf.org.uk/
http://www.epa.gov/climatechange/emissions/ind_calculator.html

image

Källa: It must be Yeti! ? Tracking carbon footprints on the web. Gunnarsson, Kivioja och Pyrko. ECEEE proceedings 2009.

PS: För att kunna ladda ned hela texten från eceee måste Du vara medlem och det blir man till det facila priset av 45? per år. Då får Du tillgång inte bara till flera tusen sidor av eceee:s material utan även material från den amerikanska motsvarigheten aceeee och en massa annat.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv