Soft paternalism

David Brooks, som skriver kolumner vilka bland annat översätts till svenska och publiceras i DN, tog häromdagen upp frÃ¥gor som tillhör omrÃ¥det tillämpning av beteendeekonomin. Richard Thaler har tidigare i sin bok “Nudge” myntat begreppet soft paternalism som en beskrivning pÃ¥ hur man kan komma runt de svÃ¥righeter som följer av att vi tänker snabbt när vi borde tänka lÃ¥ngsamt. Det vill säga när vi lurar oss själv att tro att vi gjort ett väl avvägt självständigt och klokt beslut men egentligen bara utgÃ¥r frÃ¥n erfarenheter som inte alltid gäller.

Brooks resonerar kring begreppets olika sidor. Artikeln finns tyvärr bara i DNs pappersupplaga men kan läsas pÃ¥ engelska pÃ¥ annat hÃ¥ll. Nu när Kahnemans bok “Tänka snabbt och lÃ¥ngsamt” blivit en kioskvältare sÃ¥ är det viktigt att vi i debatten ocksÃ¥ fÃ¥r en diskussion om hur man skall göra i praktiken för att tänka rätt(-are)! grin

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv