Sol är lösningen- inte olja eller kärnkraft!

den som säger det är ordföranden i Green Cross, Michail Gorbachev! Och han föreslår att G8 skall ta tag i omställningen. Och att det faktiskt skulle vara möjligt visar en liten tankelek baserad på dagens situation och kunskapen om framtida kraftbehov (PVplay.pdf). Men det fordras vilja, insikt och internationellt samarbete för att få dessa lärprocesser att bli framgångsrika.

Det bevisade lärandet (lärhastigheten) för solceller är 20% (dvs att för varje fördubbling av marknaden så sjunker kostnaden med 20%). Idag ligger på c:a 3 USD/W vilket gör att solceller är lönsamma i vissa tillämpningar. Vid c:a 1 USD/W så är konkurrenskraften stor även mot konventionell kraftförsörjning. Om Indien idag skulle gå över till solceller för hela sitt elbehov skulle de behöva en solcellsyta på 38*38 km (alltså ganska lite). Om hela denna marknad skulle etableras så räcker det för att få ned kostnaden från 3 till 1 USD/W (och lägre). Och behovet av ersättningskraft samt nyetablering i världen som helhet är mycket större än bara Indien.

Illustrationen är bara en tankelek till sin konstruktion men visar att:
a) Ny teknik blir lönsam om man satsar tillräcklig
b) Ytbehovet med solcellesteknik är överkomligt

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv