Som folk beter sig!

Det tycks vÃ¥ras för beteendeekonomin det vill säga den gren som tar sin utgÃ¥ngspunkt i att studera att (och hur) människor beter sig som folk och inte som räknemaskiner. OECD har precis släppt en omfÃ¥ngsrik rapport med fallstudier frÃ¥n bland annat energiomrÃ¥det (kapitel 6 och 7) kallad “Behavioural Insights and Public Policy Lessons from Around the World”. I den grundas analysen i hög grad pÃ¥ det dokument som Världsbanken gjorde för nÃ¥got Ã¥r sedan.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, har givit ut en rapport om nudging kallad “När det rätta blir det lätta”. Den diskuterades pÃ¥ ett seminarium som ocksÃ¥ sänts pÃ¥ SVT. En publikfrÃ¥ga i slutet av seminariet vidimerar att de traditionella ekonomerna (som fortfarande vÃ¥rdar bilden av människor som räknemaskiner) är misstänksamma och hoppas att beteendeekonomin är en fluga skall gÃ¥ över.

Det är i alla fall kul att se att ESOs studie fastnat för exemplet att acceptansen för vindsisolering ökat när man erbjöd vindsröjning som tjänst. Författaren visade ocksÃ¥ pÃ¥ en bild exempel pÃ¥ när “nudges” är lämpliga och som har relevans för energieffektivisering (se bild nedan).

En artikel i DN tar upp frÃ¥gan om hur vi människor skall kunna ta rationella och kloka beslut när den information som sköljer över oss växer i ökande takt. Visst kan vi behöva ett handtag - en liten knuff (nudge) - för att kunna orientera oss i valfrihetens snÃ¥rskog!  rolleyes

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv