Som folk beter sig!

Det tycks våras för beteendeekonomin det vill säga den gren som tar sin utgångspunkt i att studera att (och hur) människor beter sig som folk och inte som räknemaskiner. OECD har precis släppt en omfångsrik rapport med fallstudier från bland annat energiområdet (kapitel 6 och 7) kallad “Behavioural Insights and Public Policy Lessons from Around the World”. I den grundas analysen i hög grad på det dokument som Världsbanken gjorde för något år sedan.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, har givit ut en rapport om nudging kallad “När det rätta blir det lätta”. Den diskuterades på ett seminarium som också sänts på SVT. En publikfråga i slutet av seminariet vidimerar att de traditionella ekonomerna (som fortfarande vårdar bilden av människor som räknemaskiner) är misstänksamma och hoppas att beteendeekonomin är en fluga skall gå över.

Det är i alla fall kul att se att ESOs studie fastnat för exemplet att acceptansen för vindsisolering ökat när man erbjöd vindsröjning som tjänst. Författaren visade också på en bild exempel på när “nudges” är lämpliga och som har relevans för energieffektivisering (se bild nedan).

En artikel i DN tar upp frågan om hur vi människor skall kunna ta rationella och kloka beslut när den information som sköljer över oss växer i ökande takt. Visst kan vi behöva ett handtag - en liten knuff (nudge) - för att kunna orientera oss i valfrihetens snårskog!  rolleyes

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv