Som han, som föll från skyskrapan, sade…

...när han passerade 39e våningen: “Hittills har det gått bra”. Man undrar om det är så de tänker när de i kommissionen aviserar sin avsikt att inte skärpa kraven på utsläpp av växthusgaser.

Bakgrundsdokumentet ger mera detaljer där man kan ana stridigheterna inom kommissionen, men direkt absurt blir det när man ser att “innovativa” företag skall få en extra gratistilldelning av utsläppsrätter! Det ger en helt ny innebörd åt ordet innovativ. Eller är det så att vissa branscher i vissa länder kommer att per definition anses vara innovativa?

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv