Språket står i vägen för ljuset

På de flesta andra språk i Europa talar man om fotovoltaik för de applikationer som vi i Sverige kallar solceller. Är det därför som vi i vårt land hitintills viftat bort denna möjlighet? Vi vet ju att vi lever i ett mörkt land och då kan ju solceller inte vara något för oss. Är det så att språket spelar oss ett spratt? För vi har minst lika god ljustillgång som stora delar av Tyskland. Och det är ljuset som får solcellerna att fungera. De är bra även dagar då det är lite mulet. För Tyskland kan man följa installationernas produktion on-line och det är inga småsmulor.

Skulle Du vilja kolla vad en anläggning skulle kunna ge hemma hos dig så har Uppsala universitet tagit fram ett simuleringsprogram. Och skulle Du vilja se ett inspirerande exempel så går det att följa tillkomsten och driften av en ombyggd villa i Mellansverige.

Och som tidigare rapporterats så är vallen nu bruten för kvittning av egen elproduktion. En modell som dessutom utvecklas och sprids, senast av DinEl.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv