Är effektivisering för tråkigt för Tony Blair?

Det gångna halvåret har varit remarkabelt genom att så många utspel gjorts på hög nivå till förmån för effektivisering som prioriterat medel för att uppnå klimatmålen. EUs ordförandeland Storbritannien har gått främst och haft en hög profil. Men nu verkar Tony Blair ha börjat tveka.

Enligt Sunday Telegraph sade han vid en mindre offentlig tillställning i New York: “I would say probably I’m changing my thinking about this in the past two or three years…............The truth is, no country is going to cut its growth or consumption substantially in the light of a long-term environmental problem.”

Och kanske ligger det något i det han säger! På samma sätt som det är svårt att “sälja” energieffektivisering med argumentet att det är lönsamt, kan det vara svårt att vinna gehör för något så svårt som klimatpåverkan, om det inte drabbar en själv direkt. Men just därför måste vi se till att effektivisering inte bara blir en fråga om plånbok eller moral utan att det också får andra attraktiva egenskaper. Behagligt inomhusklimat, låg bullernivå, god belysning som inte ger huvudvärk och stress, trygg försörjning, bättre luft, spännande jobb, osv.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv