Troubled water!

Omställningen inför klimathotet kommer att tvinga oss till många omprövningar. Den uppseglande diskussionen om buteljerat vatten kan tjäna som illustration. Inte minst reaktionerna mot miljöministerns uppmaning till bojkott. Näringens företrädare har provat alla argument som finns; hotade jobb; det finns annat som är värre; konsumenternas fria val; etc. Men de tycks inte (åtminstone inte offentligt) funderat över hur de skulle kunna ändra sin produkt. Man vill rekommendera att de tar till sig råden från Lehman Brothers, att tänka igenom hur företagen skall agera miljöriktigt istället för att re-agera defensivt.

Men det gäller också oss som konsumenter! För kvaliteten på det som finns i buteljerna är inte alltid så hög! Och om det är ordvalet som smärtar så låt oss undvika att tala om bojkott. Låt oss bara tillkännage i handling att vi väljer något annat så får väl branschen upptäcka vad som hänt genom att avläsa försäljningsstatistiken.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv