Ständigt detta Kina.

Msr Barroso underströk i sin lilla “trailer” för energi- och klimatpaketet häromdagen att Europa måste vara tidiga och snabba att möta de tekniska kraven och att utveckla industrin. Ack så välgörande som motvikt till all den “smartness” som visats av svenska ekonomer som vill få oss att agera så sent som möjligt. För vad är det vi tävlar emot? Ja Kina till exempel och det är en formidabel teknikmotor. Ständigt detta Kina!

Förra året växte deras installerade elproduktion med c:a 90 GW (tre gånger Sveriges hela kapacitet). Kina har redan tidigt bestämt sig för att man år 2010 skall ha 10% av energin från sol och vind (och bioenergi?). Det skulle motsvara 70 GW och man har redan 150 GW i vattenkraft. Det blir nog inte mycket mer av vattenkraften i Kina pga de stora miljöproblemen så nu riktas intresset mot andra resurser. Vind dubblerades till nivån 4 GW i fjol. Solen förefaller också ha en kraftig tillväxtpotential i Kina. De dåliga nyheterna är att de har en bra bit kvar till 70 GW men de goda är att om de kan fylla upp den delen så bidrar det starkt till teknikutvecklingen.

Världen har idag c:a 4000 GW elkapacitet totalt och den bedöms öka med 150 GW per år. För den förnybara energi behövs en tillväxt med 100-200 GW för att den skall nå full kostnadsparitet med den gamla tekniken. Både Kina och Indien är alltså viktiga för Europas möjligheter.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv