Stenåldern tog inte slut av brist på sten

Och det är heller inte bristen på energi som är det stora problemet vi står inför utan det är effekterna av en alltför omfattande energianvändning av vissa slag som skapar miljöproblem.

Så när European Energy Review skriver att det finns en möjlighet för Europa i ökad gasanvändning och pekar på skiffergasen med rubriken “An offer Europe can’t refuse” så är det just ett skambud som Europa skall tacka nej till. Vi behöver inte mer fossilbränsle av något slag. Vi behöver däremot effektivare användning och mera förnybar energi.

Ty energin (lika lite som stenen) tar inte slut! Det finns åtskilliga studier som visar att vi klarar oss övernog med förnybar energi även i global skala. Och för att utnyttja den behöver vi bättre teknik. Sedan skadar det inte om vi också skulle fundera något över hur mycket energi vi egentligen behöver och till vad - inte bara “efficiency” utan även “sufficiency”.

PS Vissa energislag blir mera otillgängliga (olja och gas t.ex) precis som vissa arter av sten vad det anbelangar. I den mån vi har en brist så är det en brist på effektivitet i användningen. wink

 

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv