Stenåldern tog inte slut av brist på sten

Och det är heller inte bristen på energi som är det stora problemet vi står inför utan det är effekterna av en alltför omfattande energianvändning av vissa slag som skapar miljöproblem.

Så när European Energy Review skriver att det finns en möjlighet för Europa i ökad gasanvändning och pekar på skiffergasen med rubriken “An offer Europe can’t refuse” så är det just ett skambud som Europa skall tacka nej till. Vi behöver inte mer fossilbränsle av något slag. Vi behöver däremot effektivare användning och mera förnybar energi.

Ty energin (lika lite som stenen) tar inte slut! Det finns åtskilliga studier som visar att vi klarar oss övernog med förnybar energi även i global skala. Och för att utnyttja den behöver vi bättre teknik. Sedan skadar det inte om vi också skulle fundera något över hur mycket energi vi egentligen behöver och till vad - inte bara “efficiency” utan även “sufficiency”.

PS Vissa energislag blir mera otillgängliga (olja och gas t.ex) precis som vissa arter av sten vad det anbelangar. I den mån vi har en brist så är det en brist på effektivitet i användningen. wink

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv