Stiger med tända ljus in i det tysta hus

Energiomställningen har börjat. Det märks naturligtvis på debattklimatet och bara för en kort tid sedan larmades det rejält om hur den förnybara energin hotade energisystemets stabilitet. Det var “subsidierna” som var boven!
- “The importance of renewables has become a threat to the continent’s supply safety,”
- “We’ve failed on all accounts: Europe is threatened by a blackout like in New York a few years ago, prices are shooting up higher, and our carbon emissions keep increasing,”

Eller är det kanske något annat? Kanske en helt naturlig omställningsprocess när gamla regler måste bytas mot nya? En tysk tankesmedja, Agora, som arbetar med energiomställningen (Energiewende) har sammanställt 12 teser om vad som kommer att karakterisera denna omställning. De handlar bland annat om att existerande markandsutformning och prissättning (energy only) inte fungerar med de nya energislagen. Det behövs en effektmarknad (capacity market). Det är alltså inte “subsidierna” som är problemet utan utformningen av marknaden.

Vid en IVA-konferens tidigare i år gjordes en ypperlig översikt över hur marknaderna behöver och kommer att förändras. Skillnaderna sammanfattade i bild nedan. Europa kommer nog inte att förändras likformigt och det finns lite nostalgi inblandad eftersom ordet reglering ibland blir värdeladdat. Men det är närmast en fråga om vilken sorts reglering som behövs.

När vi är färdiga med sorgearbetet och börjar kunna hantera det nya uthålligare systemet. Då kan vi hälsa den som steg med tända ljus, in i det tysta hus.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv