Stöd till förnybar energi

Det finns två huvudlinjer att ge stöd till förnybar energi, oftast benämnda certifikatsystemet (quota obligation) och inmatningstariffer (feed-in). Var de används i Europa visas i figur 1 nedan. Företrädarna för de olika linjerna har ofta förfäktat sin linje med en frenesi som påminner om religionsstrider.

I Sverige och Norge har man hört att certifikatsystemet är mera marknadsanpassat. Vilket inte är sant. Det är bara frågan om att man använder marknaden på olika sätt. Certifikatsystemet lägger fast en volym och sedan får man se vad priset blir, Inmatningstariffen lägger fast ett pris och så får man se vilka volymer som erbjuds. Se figur 2.

Resultatet har blivit att inmatningstarifferna uppkattas mera av investerare eftersom man låst fast priset i sin kalkyl och därför har man också fått större volymer. Men den viktigare skillnaden är att certifikatsystemet favoriserar billigare etablerad teknik (som ligger högt i disseminationskurvan) och inmatningstarifferna ny utvecklingsbar teknik (som ligger lågt). Se figur 3.

Det borde därför inte heller vara alltför besvärligt att låta de båda systemen samverka så länge man bara gör klart för sig vad man vill. Stödja etablerad teknik eller försöka knuffa fram ny. Båda alternativen kan vara legitima.

image
Figur 1: Från Ecofys studie
————————————————————————-
image
Figur 2
————————————————————————
image
Figur 3: Från IEA:s “Deploying Renewables: Principles for Effective Policies- 2008”

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv