Stor jämförande studie om energislag från Stanford

Från Stanford kommer en brett upplagd studie över konsekvenserna av att använda olika energislag både för elproduktion i stationär drift och för fordon. En sorts huvudslutsats är att ur total säkerhetssynpunkt är “distributed generation” att föredra därför att den innebär mindre påverkan och är mindre känslig för störningar. Rapporten har kritiserats för att den också tar upp riskerna för terrorattacker och de konsekvenser som det kan ha för utsläpp från kärnkraftverk som attackeras. Den kritiken är svår att förstå eftersom Stanfordrapporten redovisar alla sin delar separat och man kan lätt se vilken inverkan olika antaganden har.

Rapporten är snarare ett bra komplement för bedömningar. Just nu citeras en Elforsk-rapport flitigt i pressen, och förefaller det med viss inriktning på publicering i bruksorterna. I denna rapport är t.ex. Kärnkraft är alldeles otroligt billigt och för tankarna till den argumentation som teckningen nedan visar!

Det finns andra bedömningar när det gäller kostnader och miljöpåverkan.

 

 

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv