Stora ord och fett fläsk

fastnar inte i halsen. Ett gammalt talesätt men ständigt giltigt. Alla dessa länder och ledare som skall bli bäst i världen och vara föregångare och ta krafttag i klimatarbetet. Fast bara inte just nu, och inte om det drabbar vår industri, och, och, och .....

Tysk bilindustri vill inte minska koldioxidutsläppen till 120 g/km och då ställer den eljest så pådrivande statsministern upp. Inte för miljön utan för industrin! Men visst går det att göra sådana fordon.  Nu blev det 130 g/km i dagens beslut men det är dags för oss konsumenter att rösta med plånboken i dessa frågor. Marknaden för stadsjeepar har säckat ihop så kanske innebär dagens beslut att man gjort upp räkningen utan vär(l)den.

Och det är inte bara i Tyskland som fläsket är fett och orden stora. Det händer även längre norrut. Den svenska regeringen, både den nya och gamla, som SNF påpekar, vrider sig plågat under kraven som ställs av EU-kommissionen.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv