Storbritannien på ny kurs?

Det Brittiska valet tycks bli annorlunda genom att Liberaldemokraterna opinionsmässigt blivit lika stora som sina gamla rivaler Tories och Labour. Håller tendensen kan man få ett helt nytt inslag i Storbritanniens politik nämligen en koalition för regeringsmakten. Frågan är vad det betyder för energi- och miljöpolitiken. Lyssnar man på valdebatterna mellan de tre (den sista kommer på torsdag) så hörs ordet “green” förhållandevis ofta. Men hur skall det tolkas?

The Guardian har en site där man kan finna de olika partiernas ställningstaganden med ingång från en interaktiv räknare där man själv kan se vad olika insatser innebär för landet som helhet. Ett initiativ som något svenskt media borde imitera inför höstens val.

Liberaldemokraterna har lanserat ett program för massiv satsning på vind och effektivisering. Ett program som också tar avstånd från vidare satsning på kärnkraft.
De konservativa, Tories, har tidigare överraskat genom att föreslå stora satsningar på förnybar energi genom inmatningstariffer (feed-in tariffs).

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv