Storbritanniens omtalade energiplan

Är nu tillgänglig och innehåller knappast något som inte läckt ut till omvärlden tidigare ifråga om ställningstagande till olika energislag. Rapporten är emellertid mycket innehållsrik i sitt underlagsmaterial och bilagorna är kanske intressantare än rapportens text. Naturligtvis har man gjort omfattande beräkningar som är väl dokumenterade. I det arbetet har man emellertid inte arbetat med lärkurvor trots att några av de energitillförselsätt man projicerar (t.ex småskalig decentralsierad kraft) måste ha påtagliga läreffekter i form av minskade kostnader med större antal installationer.

Rapporten tar glädjande nog sitt avstamp i att effektivisering är den första och grundläggande åtgärden och liknar därmed den svenska oljekommissionens ansats. Redogörelsen för åtgärderna är ingående och är därmed glädjande olik den svenska effektiviseringspropositionen från i våras. Rapporten har också läst in EUs energitjänstedirektiv (Energy_Service_Directive_findraft.pdf) och tillgodosett kraven där. Man förutskickar också att den Brittiska varianten av vita certifikat (Energy Efficiency Committments, EEC) skall fortsätta samt att offentliga sektorn skall vara en föregångare och med sin köpkraft påverka en marknadsomställning.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv