Strategisk plan för Europa eller för särintressena?

STP den strategiska Energiteknikplanen har börjat formeras inom EU-kommissionen. Det skall bl.a ske genom en allmän konsultation där det är fritt fram för alla att besvara frågor i ett formulär före den 13 maj. Men i en presentation av strukturen i arbetet framgår att det fortfarande är ett mycket gammaldags tänkande som styr och att de som gör arbetet gömmer sig bakom klyschor som att “marknaden styr” och det är “inte vår uppgift att utse vinnarna”. Följdaktligen anas ett framtida system som är likadant som dagens men med lite annorlunda kraftslag.

Frågeformuläret innehåller viktiga och riktiga frågor men man ser också att samma ord kan betyda olika saker. Det finns dock några öppna frågor där man kan utveckla sina egna tankar en del.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv