Strömprisbromsen är naturlig

Radion hade en bra översikt över solcellernas utveckling och möjlighet (OBS SRs länkar brukar vara tidsbegränsade). Bland annat lyckades man berätta med egna ord om lärkurvan (se bild nedan) och att man bedömer att Tyskland når “grid parity” snart, det vill säga att el från solceller kan prismässigt konkurrera med gammaldags “fulel” från fossil och kärnkraft.

På en punkt slirade det dock lite och det var när man pratade om Strömprisbromsen i Tyskland, det vill säga att man reducerar stödet till solelanläggningar. Det är inte för att stoppa utbyggnaden utan därför att de just blir konkurrenskraftiga på egna ekonomiska meriter. Och det var hela syftet med det stöd som givits - att man skulle få hjälp att kana nedför lärkurvan tills man når “grid parity”. Därför är solelstödet inte ett bidrag utan en investering!! En investering för att göra en uthållig framtid möjlig.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv