Styrning-Ledning.

När dimman och krutröken skingras efter Köpenhamnsmötet är det vi märker tydligast vårt behov av det som på engelska kallas “governance”, d.v.s. styrning och ledning. Vid COP 15 lär det ha funnits en sorts tävling om vem som skulle bli klimathjälte och rädda mötet. Det blev ingen succ och resultatet är ett tunt dokument.

Men detta illustrerar också att det är inte nödvändigtvis är ledare (=starka personer) utan ledarskap (i samverkan) och institutioner (för att utöva ledarskapet) som saknas oss. Vid Lunds Universitet har man sammanställt en översikt och idskiss av problemområdet kallad “Governance for a low-carbon society”.

Den visar dels att vi kan komma mycket långt med bättre teknik och att det både är attraktivt och lönsamt att slå in på denna alternativa väg. Men riktigt intressant blir det när de tar upp 9 nyckelområden på slutet och diskuterar hur man skall klara omställningen. Det finns inga självklara svar men många uppslag. Men punkterna är intressanta också eftersom de indikerar att ledning inte bara är en fråga för överheten! Vi har själva en roll att spela, som medverkande!

Områdena handlar om:
1. Att skapa en attraktiv framtidsbild av ett “kolsnålt” samhälle.
2. Super-smarta nät för att hantera en utbredd småskalig kraftproduktion. Berör också frågor om ekonomiska intressen och reglering.
3. Statens roll som norm-givare, trend-sättare, inspiratör, supporter, etc.
4. Kunskap och lärande som resurs och process för att vidga engagemanget
5. Organisatoriska former för aktivt deltagande. Vi är inte bara marknadsaktörer utan aktiva deltagare.
6. Innovationsutveckling och kunskapsspridning. Sätt fart på “lärkurvorna”!
7. Balanaserad utveckling och användning av biobränslen så att inte utvecklingen sker på bekostnad av andra angelägna samhällsfunktioner.
8. institutioner som ansvarar för genomförande så att målen inte blir känsliga för kortsiktiga opinionssvängningar.
9. Starkare enegegemang från företag som ledare och exempel

Då kanske man kan få en övergång från dagens system till ett långsiktigt uthålligt (se bild).

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv