Summan av delarna och helheten

The Independent frågade för en vecka sedan vad man kan göra på det personliga planet för att bidra till hållbarheten. Svaret är “Mycket”, men “någon måste också ta ansvar för helheten”. Myten om att de enskilda ostörda belsuten adderas till en perfekt lösning förblir en myt. Strategiska beslut tas varje dag av alla men de måste ha en samhällelig ram för att vid behov påskyndas och stundtals också begränsas.

Citat: “The contributions from Independent readers range from the micro-issue of the light bulbs in our homes to the macro-economics of the world and a realisation that the driving force behind climate change is simply the pursuit of economic growth. ”

Men såg författarna till den svenska regeringens effektiviseringsproposition detta samband?

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv