Svarta svanar i flock.

Detta med effektivisering är inte bara en fråga om lönsamhet i största allmänhet utan också om energisäkerhet vilket åtminstone för EU är ett huvudmål. Ju mindre man använder (d.v.s. ju effektivare man är) ju mindre sårbar är man när det oväntade och oönskade inträffar. Den svarta svanen är en metafor som Nicholas Taleb använder för att beskriva det ovanliga som man bara plötsligt dyker upp. Och nu har vi snart en flock svarta svanar.

Oljetillgångar som sinar och dras undan till följd av krisen i Libyen - vilket tycks förvåna en del. Allvarliga frågor om kärnkraftens säkerhet och utbredning. Även det får en del att lyfta blicken i förvåning.

Är det någon av dessa bedömare som kommer fram till att ökad effektivisering har ett värde som inte enbart kan kalkyleras utan också som strategisk handling. Eller kommer de att dra slutsatsen att de svarta svanarna dör ut?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv