Svensk fjärrvärme ett föredöme för förnybar energi

Det svenska fjärrvärmesystemets bränslemix med stort inslag av förnybar energi citeras som ett föredöme i en rapport om hur man skall få större inslag av förnybar energi för uppvärmning i en rapport från Öko-Institut med medverkan också från Lunds Universitet. Rapporten innehåller en bra sammanställning i tabellform av hur olika incitament kan fungera och i förbigående nämns vita certifikat som ett möjligt och intressant alternativ.

Man undrar under läsningen om det svenska fjärrvärmenätets möjligheter skulle kunnat bli verklighet i dagens samhälle. I förarbetena till lagen om kommunal energiplanering nämndes som en hotbild ett system där man inom samma område använde flera olika uppvärmningsmetoder. Denna bild kallades “kvarteret Dårfinken”. Är det inte det vi ser utvecklas idag också när EU-länderna avvisar det senaste direktivförslagets relativt modesta förslag till energiplanering.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv