Svensk råge

Som bekant vill Sverige inför EU påstå att vi uppfyller det uppställda 20%-målet för effektivisering. Och inte bara uppfyller utan dessutom gör det “med råge”. Detta sades i samband med att man lämnade in sin senaste avstämning “National Energy Efficiency Action Plan 2” (NEEAP2) till kommissionen.

Missförståndet (för det är väl ett missförstånd?) är flerfalt. För det första är EUs mål ett besparingsmål med 20%. För det andra skall man utgå från en referens (baseline) som utgörs av den troliga energiutvecklingen om åtgärder inte vidtas. Vad man emellertid gjort är att skapa en referens som baseras på en ökning av energianvändningen med 3% per år och som är helt tagen ur luften. Se illustration nedan.

Den svenska rågen är alltså ren chimär som om den blir realitet bäddar för en nödvändig jätteinsats mellan 2016 och 2020. Ett effektiviseringslyft och som då måste ske med råge (för att låna ett uttryck).

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv