Svenskt projekt modell för Financial Times

Financial Times skriver om uthållighet, passivhus, smarta byggnader och dito nät med en särskild liten faktaruta om Gårdsten.

Och det är ju kul att se, men artikelns behållning kanske snarast är att man fokuserar på byggnaden när man skriver om smarta nät. Ty det som gör att nätet kan agera smart är att byggnaden fungerar aktivt och att dess invånare har nytta av systemet. Artikeln drar därför fram ett s.k. koncepthus som Panasonic byggt i Japan som exempel.

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv