Sverige och energiteknikfronten

Efter att ha läst propositionen om energieffektivisering i Sverige har man svårt att föreställa sig hur Sverige skall ta en plats i frontlinjen. Men efter att sedan ha sett WWFs senaste rapport ‘Power Switch’ så inser man att möjligheten finns. Naturligtvis fordras, som WWF visar med goda exempel från andra länder, att man satsar på hemmamarknaden för att visa hur man gör och dra till sig utländska köpares intresse. Uppvisa ledarskap - formulera vision - bli pionjär! Någon som är intresserad? Kanske Storbritannien där en parlamentsgrupp lagt ett förslag om ‘uthållig upphandling’. I den har åtminstone behovet av ledarskap identifierats i den politiska processen.

Illustration ur WWFs rapport.
image

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv