Sverige och energiteknikfronten

Efter att ha läst propositionen om energieffektivisering i Sverige har man svårt att föreställa sig hur Sverige skall ta en plats i frontlinjen. Men efter att sedan ha sett WWFs senaste rapport ‘Power Switch’ så inser man att möjligheten finns. Naturligtvis fordras, som WWF visar med goda exempel från andra länder, att man satsar på hemmamarknaden för att visa hur man gör och dra till sig utländska köpares intresse. Uppvisa ledarskap - formulera vision - bli pionjär! Någon som är intresserad? Kanske Storbritannien där en parlamentsgrupp lagt ett förslag om ‘uthållig upphandling’. I den har åtminstone behovet av ledarskap identifierats i den politiska processen.

Illustration ur WWFs rapport.
image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv