Sverige och energiteknikfronten

Efter att ha läst propositionen om energieffektivisering i Sverige har man svårt att föreställa sig hur Sverige skall ta en plats i frontlinjen. Men efter att sedan ha sett WWFs senaste rapport ‘Power Switch’ så inser man att möjligheten finns. Naturligtvis fordras, som WWF visar med goda exempel från andra länder, att man satsar på hemmamarknaden för att visa hur man gör och dra till sig utländska köpares intresse. Uppvisa ledarskap - formulera vision - bli pionjär! Någon som är intresserad? Kanske Storbritannien där en parlamentsgrupp lagt ett förslag om ‘uthållig upphandling’. I den har åtminstone behovet av ledarskap identifierats i den politiska processen.

Illustration ur WWFs rapport.
image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv