Sverige till klassens värstingar?

EU-kommissionären Andris Piebalgs brukar framhålla att åtminstone hälften av de 20% som Europa kan spara i energi (utan uppoffring) kan sparas om länderna bara följde de direktiv de själv varit med att besluta om. Byggnadsdirektivet är ett av dessa. Man har korrekt noterat att människor behöver mycket bättre vägledning för att kunna följa sina “bästa stämningars längtan” och verkligen spara när de får detaljkunskap om hur det skall gå till. EU utfärdar ett direktiv med denna insikt, men några länder, däribland Sverige, väljer att bara se problemen och inte fördelarna. Boverket anser att man skall besiktiga bara om det behövs (vem avgör det?) och på det sätt man vill. Antag att samma regler gällt för svensk bilprovning!!
- Nej jag har inte lust att besiktiga i år. Den här modellen brukar vara bra säger grabbarna!
- Vi åker till X-hult för besiktningen, där kollar de bara om det finns luft i däcken!

Effektiviseringsföretagen har lyft fram de fördelar en kraftfull användning av deklarationerna skulle innebära, bl.a. för sysselsättningen och frågat hur regeringen ställer sig (DI_debatt2.pdf). Energiministern uttalade sig därefter positivt för en kraftfull användning av energideklarationerna i en artikel i Dagens Industri, men hur tänker hon omsätta denna vilja i handling? Skall vi hamna i EU-klassens värstingäng eftersom mamma inte höll pli på de sina?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv