Sveriges prioriteringar inför 2009

när vi skall ha ordförandeskapet i EU har redan förberetts av Naturvårdsverket. De föreslår tre prioriterngar nämligen:
1. Klimatfrågan
2. Biologisk mångfald
3. Hållbar utveckling

Man trycker därutöver på att Sverige skulle vara ett föregångsland vad gäller marknadsbaserade styrmedel. Sant eller ej är det värt att ta upp frågan men gärna med ett vidare perspektiv än att bara “sätta priserna rätt” och sedan hoppas att Adams Smiths osynliga hand skall göra jobbet. Den som ibland kalls “the invisible hand with a green thumb”. Det kan vara värt att titta på IEAs arbete om hur man skapar marknader för teknologier också.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv