Systemsyn(er)

Vad har vi energisystemet till - egentligen? Energiföretaget ser det som sin affär att leverera energi till sina kunder. Kunderna har dock inget behov av energi förrän man låtit en installation omvandla energi till “NYTTA” (se bild nedan). Och denna nytta är det egentliga syftet. Tyvärr har vi fått en systemgräns som gör att vi inte optimerar systemet så att vi får maximal nytta (hos användaren) med minimal insats (hos energiföretaget).

Av denna anledning har EU i sitt senaste direktivförslag lanserat idén om “Energinyttoansvar” (Energy obligation scheme) så att energiföretagen i sitt arbete skulle få ett ansvar och ett intresse av att inte bara investera i förbättrad tillförsel utan också i effektivare användning. Kort sagt att investera där kostnaden är lägst. En metod som tillämpar traditionella ekonomiska metoder men som inte gör halt för traditionella systemgränser.

Sådana gränser är ju i allt väsentligt en följd av teknikens möjligheter vid en viss tidpunkt. Teknikutvecklingen med ICT, smarta nät, småskalig energiomvandling i solceller mm kommer ju att radikalt ändra förutsättningarna för systemets funktion. (Edison lär ju ha haft som affärsidé att sälja ljus från glödlampan men hans medarbetare övertygade honom om att det var lättare att mäta energin. Hade han framhärdat så hade han nog uppfunnit lågenergilampan direkt.)

PS Sedan blir ju inte det hela bättre av att Boverket i sina regler snittat ut ett mellanparti av systemet och fokuserar på tillförd energi enbart!

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv