Ta inga risker!

Det är slående att trots att vi har tjatat om risker i energisammanhang under decennier, så väger ändå riskbedömningen lätt när energipolitiken behandlas. Evan Mills vid LBNL (känd för många i Sverige sedan sin tid i Lund) tar upp frågan i en ny artikel som kanske blivit mera relevant i USA efter den senaste stormen.

Som vi alla (borde) vet(a) är effektivare energianvändning den åtgärd som verkligen reducerar riskerna. Evan nämner bland annat:

* Buildings with multi-layered window systems and advanced insulation materials are less vulnerable to flood, windstorm, and wildfire.
* High-performance foam insulation materials are not damaged by moisture, as are thermally inferior fiberbased insulations (although foam is of more concern during fires).
* Well-sealed building envelopes result in fewer pressure-induced damages during hurricanes
* Energy-efficient roof construction reduces heat loss, resulting in a reduction in rooftop ice dams, which are a major source of insurance claims in northern climates.
* Increasing the reflectivity of roofs reduces air-conditioning needs while curbing photochemical ozone smog
* Strategies as mundane as maintaining adequate tire pressure not only save energy but also increase roadway safety

Har någon sett detta behandlas i en kalkyl över vad som är “kostnadseffektivt”?

Och skriver han:

Nuclear power is arguably the riskiest of all energy supply technologies. Despite decades of effort, the risks associated with waste management and weapons proliferation remain unresolved and these risks are most acute in the places where nuclear power could make the greatest difference but where governments are least capable of preventing corruption and enforcing safeguards.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv