Ta rätt fil i god tid till 2050

Hollands naturvårdsverk har med stöd av Stockholm Resilience Center låtit göra en studie över vårt behov av strategiska vägval så att vi kommer rätt till 2050. Studien har gjorts med ett globalt perspektiv och noterar att EU kan ha en betydande roll som vägröjare för att erhålla en radikal minskning av utsläppen. Man har bl.a. visat ett antal milstolpar på vägen mot en 80% minskning till 2050 (se figur nedan).

En slutsats är att:”“While the current Emission Trading Scheme provides incentives for gradual emission reductions, the EU needs to develop powerful additional incentives and new institutional arrangements to bring about more radical changes in the energy system.””. Det är alltså dags att på allvar fundera över hur styrmedlen skall kunna se ut och att tänka i nya banor, eller om man så vill “out of the box”. Skissen till EUs nya handlingsplan för effektivisering är ju inne på samma linje.

Vårt eget naturvårdsverk lät för några år sedan göra en nationell studie om ?Strategiska val i energisektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen.? SNV Rapport 5543. Februari 2006. (http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5543-7.pdf ). I den finns förtecknat och beskrivet 20 strategiska val för Sverige och som i allt väsentligt fortfarande är giltiga.

——————————————-
Detta är inlägg nr 1000 på denna sida som idag har haft drygt 2 millioner besök sedan sin begynnelse.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv