Ta strid för f-n!

Det svenska PFE-programmet som innebär att företag med större energianvändning kan får skattelindring om de som motprestation genomför energieffektiviserande åtgärder har varit mycket gramgångsrikt. Och inte minst har det använt en intelligent metod för att locka aktörer som vanligen varit motsträviga till att genomföra åtgärder eftersom lockelsen att spara några kronor i skatt är ett mycket starkt incitament för dem. Det är en direkt tillämpning av beteendeekonomins metoder, dvs den som renderat några nobelpris i ekonomi det senaste decenniet. PFE är modernt, smart och nytänkande.

Men nu är det slut! Näringsdepartementet har sammanställt ett PM som sänts på remiss och i vilken hävdas att programmet måste läggas ned eftersom det strider med EUs regler. Och myndigheterna, som lämnar remissvar viker ned sig, en efter en.

Departementets konsekvensbeskrivning handlar om skatteintäkter och kostnader för administration samt:

Att lagen upphävs kan vidare antas får viss betydelse för vilka energi-effektiviseringsåtgärder företagen vidtar. Det är dock inte möjligt att här göra någon ingående bedömning av vad detta innebär i praktiken.

“Viss betydelse” - sa Bill, “Inte möjligt att göra ingående bedömning” sa Bull. big surprise
“Ta strid för f-n” sa Elaka Hans. Vad har vi ett Näringsdepartement till?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv