Tak för energianvändningen

I diskussionerna kring EUs direktiv för effektivare energianvändning (EED) har bland annat nämnts att ett tak för energianvändningen skulle hämma fortsatt industriell utveckling. Vilket skulle vara särskilt besvärande i Sverige vars industriella tradition bygger på branscher som är mycket energiberoende, järn och stål, kemi samt tungviktaren papper och massa. En synpunkt som även energiministern framför.

Det man uppfattar vara ett tak är EU-direktivets utgångspunkt att man kan minska energianvändningen med minst 20 % med bibehållen samhällsnytta (och produktion) eftersom våra installationer och produktionslinjer inte är ekonomiskt optimerade. Skulle man nu sätta nivån för energianvändningen 20 % lägre skulle svensk (och Europeisk) industri låsas in och förlora konkurrenskraft menar man.

Låt oss betrakta de senaste 40 årens energisituation i industrin och anta att man 19070 skulle velat effektivisera energianvändningen 20 % från utgångspunkten att så stor andel av energianvändningen var något som industrin betalade för i onödan. Och att man skulle precis som idag använt en sjuårig infasningsperiod, var skulle vi hamna? Jo - som i figuren nedan.

• 1970 var ett genomsnittsår vad avser energianvändning i industrin. Inte högst och inte lägst (nummer 15 i serien, räknat från lägsta).
• Antar vi att industrin reella energibehov varit 20 % lägre ser vi att man endast vid ett par tillfällen varit nära ”taket” och aldrig gått över det. Inte ens under de år produktionsindex stigit som mest.

Det verkar snarare som om man ropat “vargen” utan att ha någon sådan i sikte.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv