Tankens makt över materien

I den pågående diskussionen om vad ekonomiska modeller och föreställningar betytt för kriserna, samt hur modellerna behöver förändras, är “Animal Spirits” ett återkommande begrepp. Uttrycket emanerar från Keynes och hävdas avse den speciella form av förtroende/tillit (naiv optimism) som entreprenörer beöver för att våga satsa inför framtiden istället för att förlamas av tanken på möjliga förluster.

Georg Akerlof och Robert Shiller har i en ny bok gått längre och gjort en lista på 5 olika “Animal Spirits” som påverkar vårt (ekonomiska) handlande. Utöver “Förtroende” (Confidence) har de också nämnt “Erfarenheter” (Stories) d.v.s. de grunder på vilka vi bygger vår kunskap. Är det egna upplevelser eller någon berättelse som vi hört från tillförlitliga källor? Akerlof och Shiller hävdar att stora ledare är sådana som förmår tillhandahålla trovärdiga berättelser och förklaringar i sin “storytelling”! De säger också att (vissa) ekonomer har visat förakt för “stories” och bara godkänt fakta, siffror och teorier, men - tillägger de - “The stories no longer merely explain the facts; they are the facts”

Förhållandet att vi styrs av förtroende och erfarenheter är på gott och ont. Det leder bl.a. till att vi har en stor outnyttjad potential för effektivisering som marknadens aktörer inte haft tillräckligt med förtroende och erfarenheter för att ta itu med. Därför är det med tillfredsställelse man ser att Europas ledare vid sitt möte i Åre, när de diskuterar en aktivitetsplan, säger att de vill skörda dessa lågt hängande frukter. Redan uttalandet i sig ökar förtroendet! Tanken tar makt över materien.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv