The Economist och kärnkraften

The Economist har i sitt senaste nummer en genomgång och en ledarkommentar till kärnkraften och det förnyade intresset världen runt. Det kan vara värt att notera deras ledarkommentar mera noggrant eftersom delar av svensk press undviker den detaljen. The Economist skriver att: “kärnkraftsindustrin behöver övertyga om att de är rena, billiga och säkra nog utan att behöva stödja sig på staligt understöd. Om de inte kan det är de inte värda en andra chans.” När kommentatorerna därför med gillande åberopar Finlands nya reaktor så rimmar det åtminstone inte med den syn som The Economist har.

Det finns anledning (igen) att upprepa att effektivisering är billigare, att Sveriges kärnkraftandel inte bör öka om vi skall ha en rimlig diversifiering i systemet och inte lägga alla ägg i en korg, att vi har en outbyggd potential av kraftvärme i landet och att elvärme (som fortfarande är standard i nybbyggda småhus (!)) representerar en stor potential till konvertering.

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv