The fault lies not with economics, but with economists.

...säger Harvardekonomen (!) Dany Rodrik:

The problem is that economists (and those who listen to them) became over-confident in their preferred models of the moment: markets are efficient, financial innovation transfers risk to those best able to bear it, self-regulation works best, and government intervention is ineffective and harmful. They forgot that there were many other models that led in radically different directions. Hubris creates blind spots.

I en intervju vid ett besök i Stockholm utvecklar han bland annat genom att säga: “Politikerna borde lyssna mindre på ekonomerna – som ofta har bristfälliga kunskaper om historia och institutioner.”

Det faller inte helt osökt i tankarna att flera “tunga” institutioner, som också får (söker?) rubriker för sina kategoriska synpunkter är ekonomtunga. Till exempel Riksrevisionen i sin kritik av infrastruktursatsningar. De kan ha rätt i sin kritik - men det kan också finnas aspekter som de inte har tagit hänsyn till och inte heller kan.

Vi kanske borde sätta in både ordet “journalisterna” och “vi” där det står politikerna ovan?

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv