The medium is the message

Marshall McLuhans uttryck från 60-talet kommer osökt i tankarna när man ser att McKinseys rapport, om att åtgärder för effektivare energianvändning både är billiga och kraftfulla, blir citerad bl.a. av landets statsminister. Det är ju inte direkt några statshemligheter att det vilar en stor outnyttjad och lönsam potential i våra hem, köpcentra, kommunalkontor, industri, idrottsanläggningar m.fl. platser där vi lever och verkar. Men låt inte detta bli en skugga över rapporten, den är väldokumenterad och välillustrerad så att sambanden upplevs tydligt.

Det ligger också en stor styrka i deras konstaterande att marknadskrafterna ensamma inte förmår realisera potentialen, men deras översikt av policy-åtgärder är i tamaste laget. Det finns bättre genomgångar i t.ex Energirådgivarnas rapport “Mera Verkstad”, men den åtnjuter inte samma höga prestige som en McKinsey-rapport. Det gör den emellertid inte mindre värd - bara billigare!

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv