The New Climate Economy

Ibland växer nya internationella initiativ som svamp ur marken. En dag står de där och nästa är de borta. Ibland syns de ibland bara anar man dem genom en svag doft. Ett av de senare heter Global Commission on the Economy and Climate och poppade upp vid ett FN-sammanträde för två veckor sedan och man har både Sverige och Norge som faddrar. Både Lena Ek och Jens Stoltenberg syns på bild.

Kärnan är emellertid att man drar samman kompetens från sju olika forskningsinstitutioner världen runt, bland dem SEI. Och visst känns det spännande när man ser att Nicholas Stern är med i gänget och har skrivit en liten bakgrundstext där han drar upp vissa huvudlinjer. Ännu mera spännande blir det av att Daniel Kahneman är med i deras rådgivande grupp.

De skall presentera en rapport om ett år där de behandlar följande:

•Examine the relationship between core economic goals, such as growth, investment, employment, poverty reduction and income distribution, and policies towards climate risk and mitigation
•Create a common, rigorous and unbiased understanding of the relative risks and opportunities of low- and high-carbon economic trajectories
•Explore the possible pathways to a lower-carbon, more climate-resilient economy, and the choices and trade-offs involved in such a transition, including the speed of change
•Analyse how such trade-offs can best be managed, both through public policy, and through the private actions of businesses and investors
•Examine the implications for both core economic objectives and wider social outcomes such as improved health, energy security and food security, especially in the poorest countries

Det låter mera lovande än mycket annat som synts i svampskogen. Fast något undrande är man ändå till att Vattenfall är med på ett hörn? Tänk om det förebådar ett Uppdrag 2020?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv