“There is enough for everybody’s need, but not enough for anybody’s greed”

Orden är Gandhis. De citerades också av IPCCs ordförande Rajendra Pachauri när han tog emot Nobels fredspris i fjol. I en svunnen tid kanske de kan ha upplevts som “politiska” och anpassade för den verklighet som just Gandhi mötte i det koloniala Indien. Men i den värld vi är på väg in i med ett globalt klimatproblem så framstår de som påtaglig verklighet. Kan det vara något att tänka på för de ekonomer som predikar overksamhetens lov i klimatfrågan och för vilka den kortsiktiga vinsten tycks vara norm? En attityd vars orimlighet Anders Wijkman vältaligt visar på i sitt nyhetsbrev.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv