Tidsfristen krymper

Snabbare än vi tror säger WWF. Vi har bara 5 år på oss att vidta de nödvändiga åtgärderna. Det är de dåliga nyheterna. De goda är att det finns energi i överskott för att klara uppgiften. Deras bränslemix (se bild) för år 2050 innehåller inte ny kärnkraft men väl fossileldning med koldioxidinfångning (CCS). De stora tillskotten i mixen är effektivare energianvändning i industri, byggnader och transporter.
De understryker ytterligare den synpunkt som framfördes av den danske energiministern vid IEA-mötet att det behövs ledarskap samt co-ordination ifråga om strategier och investeringar för att nå målen.

image

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv