Tigerekonomiernas språng

Det är bara en tidsfråga innan vi i den gamla industrivärlden blir omsprungna och det rejält. Sydkorea är ett exempel på en s.k. tigerekonomi där man där man tänker nytt, annorlunda och framtidsinriktat. Man har t.ex. inrättat ett ministerium för kunskapsbaserad ekonomi (MKE. Ministry of Knowledge Economy) med ansvar för handel, energi och industri. Där har man bl.a. funderat över hur energianvändningen skall hanteras, se bild nedan.

Istället för att köra fast i åtgärder som syftar till att säkerställa tillförseln av energi, starta kampanjer vid behov eller försöka hålla låga energipriser (!) så tänker man ha en aktiv hantering av energianvändningen, sätta mål för olika sektorer och följa upp dem kvartalsvis, se till att energikostnaderna speglas i priserna (och leder till styrningsåtgärder hos kunden) samt skapa förutsättningar att energieffektivisering blir en del av det dagliga livet.

Man kan utan vidare höra invändningarna mot ett sådant synsätt i Sverige. De brukar innehålla orden plan och ekonomi. Men titta då en gång till! Vi talar om Korea och om att göra bruk av modern teknik där man kan kommunicera t.ex. priser till kunderna så att de kan hantera sin situation istället för att läsa i tidningen om dem. Alltså ingår en rejäl satsning på smarta nät i den Koreanska politiken.

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv