Tillväxt med innehåll?

Det har uppstått en intressant polemik på DNs debattsida vad gäller tillväxten, energin och de pågående ekonomiska kriserna. Anders Wijkman pekar på samhällets tillväxtfixering och energins betydelse i sammanhanget. Innehållet retar Martin Ådahl som gärna vill ha en klimatomställning men inte ser något problem med tillväxten. Men är det inte ett av de stora problemen att vi låst fast oss i att ökad konsumtion är meningen med livet och att vi har ett tillväxtmått (BNP) som mäter både ont och gott som positivt? Måste inte också tillväxt ha ett innehåll för att ha ett värde?

?Människa eller konsument?? - det var rubriken på en bok om ekonomisk utveckling från 60-talets slut, skriven av nationalekonomen sedermera professorn Lars Söderström. Boken avslutas med en plädering för resurshushållning: “Reparatören och konstruktören måste byta plats på den ekonomiska rangskalan?.

Tillväxtekonomins fundament problematiseras av Ted Trainer i Real-World Economics Review på ett sätt som är isande i sina iakttagelser att teknikförbättringar vare sig det gäller effektivitet eller förnybarhet är tillräckligt. Han levererar inget färdigtuggat svar men antyder vad han kallar en “subsistence economy” (överlevnadsekonomi). I en sådan bör reparatören ha en stark roll! Och nog måste vi ta oss en funderare på vilken tillväxt vi vill ha?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv