Tillväxten (jobben och den nya industrin) finns i grön energi

Sextiotusen nya jobb till 2020. Det är vad Greenpeace fann när man sökte genom ett antal olika branscher på jakt efter deras erfarenheter och prognoser (se diagram nedan). Det är värt att notera att flera av dessa branscher också har markanta exportmöjligheter.

Själva rapporten har också en del där man visar hur Danmark och Tyskland, som har goda erfarenheter båda, lyckats med sina satsningar på grön energi.

image

När EEF för några år sedan samlade företrädare för effektiviseringsföretagen för att titta i kristallkulan, vid Energimyndighetens årliga storträff (det som nu blivit Energiutblick), fann man att branschen sysselsatte c:a 90 000 personer. Så en ökning som den som skisseras, vid en medveten satsning på renoveringar, är mycket sannolik.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv