Timeo hominem unius libri

“Jag fruktar den människa som bara läst en bok”, ett uttryck som tillskrivs Thomas av Aquino. Men det finns nog anledning att ännu mer frukta dem som litar på den som bara läst en bok (och själv kanske inte ens det)! Detta sagt efter att ha sett att den nye ordförande, av republikanerna utsedd,i USAs parlamentariska kommitte för energi och miljö är John Shimkus. Hans källa för att studera klimatfrågan är nämligen bibeln i vilken Gud lovat att efter den syndaflod som drabbade världen vid Noaks tid så skall det inte bli några fler! Case closed - IPCC go home!

Det finns visserligen de som granskat just den delen av Mr Shimkus källa och funnit grava brister. Men det imponerade inte heller på dem som nominerade för republikanerna.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv