Tintin på elverket?

Låt oss börja med det här: El är mycket viktigt för det uthåliga samhället, men Alla resurser måste användas klokt och sparsamt

Det behöver sägas eftersom någon på Svensk Energi har upprörts av barnprogrammet Miljöhjältarna som de menar inte berättar hela sanningen om elektricitetens välsignelser när de ger en ung medarbetare i uppdrag att klara sig i 48 timmar utan onödig el. Felet, enligt Svensk Energi, är att man inte i programmet visar att el kan vara bra för miljön.

Nå nu kan det vara som det heter i ordspråket “Som man känner sig själv, känner man andra”. I sin egen kampanj. Ladda Sverige, säger man “Hög elanvändning ger låga koldioxidutsläpp” och “Att släcka lampan påverkar inte koldioxidutsläppen”. Utan att påpeka att det elsystem i Europa, av vilket Sverige är en del, emitterar avsevärda mängder koldioxid. Så om man släcker en lampa i Sverige så räcker den koldioxidfria svenska elen till fler.

Svensk Energi undviker också att tala om att det finns onödig (slösaktig) svensk elanvändning. Då är det väl bra att åtminstone barnen försöker ta reda på vilket som är vilket så att de när de blir större kan välja att använda el där det bra och undvika den där den används i onödan?

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv