Tintin på elverket?

Låt oss börja med det här: El är mycket viktigt för det uthåliga samhället, men Alla resurser måste användas klokt och sparsamt

Det behöver sägas eftersom någon på Svensk Energi har upprörts av barnprogrammet Miljöhjältarna som de menar inte berättar hela sanningen om elektricitetens välsignelser när de ger en ung medarbetare i uppdrag att klara sig i 48 timmar utan onödig el. Felet, enligt Svensk Energi, är att man inte i programmet visar att el kan vara bra för miljön.

NÃ¥ nu kan det vara som det heter i ordsprÃ¥ket “Som man känner sig själv, känner man andra”. I sin egen kampanj. Ladda Sverige, säger man “Hög elanvändning ger lÃ¥ga koldioxidutsläpp” och “Att släcka lampan pÃ¥verkar inte koldioxidutsläppen”. Utan att pÃ¥peka att det elsystem i Europa, av vilket Sverige är en del, emitterar avsevärda mängder koldioxid. SÃ¥ om man släcker en lampa i Sverige sÃ¥ räcker den koldioxidfria svenska elen till fler.

Svensk Energi undviker också att tala om att det finns onödig (slösaktig) svensk elanvändning. Då är det väl bra att åtminstone barnen försöker ta reda på vilket som är vilket så att de när de blir större kan välja att använda el där det bra och undvika den där den används i onödan?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv