Något saknas - bara pengar eller är det också vilja?!

Rapporten från EEFIG (Energy Efficiency Financial Institutions Group) har fått Euractiv att undra om det faktum att pengar saknas till effektivisering egentligen visar att det är viljan som saknas.

Eller ännu värre? Man saknar grundläggande insikter om hur ekonomiska system fungerar. I så fall är artikeln i Euractiv mycket nyttig eftersom den länkar till ett stort antal rapporter som visar olika aspekter av effektiviseringens betydelse. Till exempel en från Ecofys (Saving energy: bringing down Europe’s energy prices for 2020 and beyond) som visar hur energisystemet påverkas till allas bästa. Inte bara de som sparar genom att effektivisera utan också alla andra.

Konsekvenserna ser ut så här:

1. Reduced demand will have a downward effect on fossil fuel energy prices
2. Electricity prices on the spot market will be lower
3. Fewer investments in energy infrastructure will be needed

Ajaj säger nu den förhärdade effektiviseringsmotståndaren. Om priserna blir lägre till följd av effektvisering så lönar det sig ju inte att effektivisera eftersom priserna blir lägre. Eller ?? raspberry

Är blockchain något reellt eller bara ett magiskt ord?

I det som vi kallar DSM University har det nu under 4 års lopp producerats nästan 40 webinarier med material som finns inspelat och kan laddas ned med tillhörande publikationer och bilder. Ganska mycket kommer från svenska källor. Kolla gärna!

Men när man går igenom statistiken så finn det ett webinarium som slår alla rekord. Särskilt i nedladdningar och det är det som kallas “Peer-to-peer energy trading using blockchains ”.

Alla andra titlar laddas ned i sakta mak med en typisk ökning av 10-15% per halvår. Men inte det som handlar om blockchain där är vi nu uppe i över 500%! Det är klart att det är kul att ha hittat en vinnare men tanken att det kanske bara är en dagslända trycker på?!


Läs mer

Månadsindelade arkiv