Något saknas - bara pengar eller är det också vilja?!

Rapporten från EEFIG (Energy Efficiency Financial Institutions Group) har fått Euractiv att undra om det faktum att pengar saknas till effektivisering egentligen visar att det är viljan som saknas.

Eller ännu värre? Man saknar grundläggande insikter om hur ekonomiska system fungerar. I så fall är artikeln i Euractiv mycket nyttig eftersom den länkar till ett stort antal rapporter som visar olika aspekter av effektiviseringens betydelse. Till exempel en från Ecofys (Saving energy: bringing down Europe’s energy prices for 2020 and beyond) som visar hur energisystemet påverkas till allas bästa. Inte bara de som sparar genom att effektivisera utan också alla andra.

Konsekvenserna ser ut så här:

1. Reduced demand will have a downward effect on fossil fuel energy prices
2. Electricity prices on the spot market will be lower
3. Fewer investments in energy infrastructure will be needed

Ajaj säger nu den förhärdade effektiviseringsmotståndaren. Om priserna blir lägre till följd av effektvisering så lönar det sig ju inte att effektivisera eftersom priserna blir lägre. Eller ?? raspberry

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv