Toker, Blyger, Glader, Butter, Kloker, Trötter och Prosit

Striden om energieffektiviseringsdirektivet är inte över. Visserligen gäller direktivet men fortfarande strider man om hur det skall tolkas. Undra på det eftersom det är så fullt med “flyktklausuler” (loopholes). Det verkar bland annat som om de länder (däribland Sverige) som kämpar emot de vita certifikaten dragit en liten nitlott och inte får räkna sig en del fördelar till godo (se länken ovan).

Detta har bland annat lett till, säger ryktet, att representanter för några av de ovilliga länderna skall träffas i Helsingfors i veckan och diskutera hur de skall kunna stärkas i, och hantera, sitt motstånd. Antalet motståndare, deras allmänna karaktär och resning indikeras i rubriken ovan.

Kom ihåg att även klokhet är relativ. För klokheten i att försöka urholka åtgärder som i sig själva är välståndsskapande är svår att inse.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv