Transformativa skeenden i energivärlden

Något har hänt, kanske är det transformativt, när talare efter talare på Nobel Week Dialogue, som i år handlar om energi, nämner att energieffektivisering är den viktigaste uppgiften. För några av dem är det närmast ett tjänsteåliggande men inte för till exempel BPs ordförande Svanberg.

Det känns bra även om BPs vVD Rühl avslöjade i paneldebatten att han inte var bekant med effektiviseringens potential och (brist på) kostnader. Styrelsen kanske måste ha ett utvecklingssamtal med honom? IPCCs ordförande Pachauri gjorde det första jobbet med honom in plenum.

IEAs Fatih Birol (numer kommendör av Nordstjärneorden) drog sin lans för både effektivisering och förnybart men slant lite på frågan om energiprisernas betydelse när han pratade om gaspriser i USA kontra Europa. Det är inte priset utan kostnaden som avgör konkurrenskraften! Med insikten om att effektivisering dessutom gör produktionen billigare borde det inte vara svårt - Connect the dots!

Och sedan är det svårt att höra hur alla bekänner sig till behovet av ett pris på koldioxidutsläpp som drivkraft. Detta gör man utan att ens antyda att koldioxid aldrig har något pris OM INTE politikerna sätter gränser och skapar den knapphet som ger utsläppen ett värde! Begränsa utsläppen och priset går upp! Säg det och gör det!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv