Transparens och frivillighet - Dagens avlatsbrev?

Tanken att köpa sig syndernas förlÃ¥telse har kanske inte helt försvunnit. Det har kanske bara blivit mera sofistikerat och Ã¥tminstone pÃ¥ miljöomrÃ¥det fÃ¥tt nya benämningar. En studie av de företag som är mest synliga när det gäller att visa upp och tala öppet om sina utsläpp kanske inte har helt “rent under”. Det säger en ny studie som presenteras i dagarna.

“The conventional wisdom is that greater transparency will lead to a drop in emissions for all types of substances,” says the report’s lead researcher Alex Campbell, “But this same logic does not work for carbon.”

Av den korta sammanfattningen framgår (eller snarare antyds) att när man säger sig ha en öppen redovisning så lyckas man flytta fokus bort från själva utsläppen och istället sätt blicken på andra saker som må ha betydelse men inte minskar utsläppen. Skickligt - avsiktligt - bedrägligt ?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv