Tre steg mot en hållbar framtid

EU skall ta ställning till hur man skall formulera receptet att hantera klimat och energifrågor efter 2020. Nu har vi målformuleringarna 20-20-20 det vill säga 20% mindre utsläpp av växthusgaser, 20% förnybar energi i försörjningen och 20% effektivare energianvändning. Som bekant går det lite si och så med måluppfyllelsen. Särskilt effektiviseringen ligger risigt till. Men det kan bli värre!

De allra mest trosvissa ekonomerna hävdar nämligen att det behövs bara ett mål och det skall vara utsläppen av växthusgaser. De menar att när man lägger på ytterligare målformuleringar så lägger man krav på genomförandet på ett sätt som fördyrar genomförandet. De skulle kunna ha rätt, men bara om vi levde i en perfekt marknadsekonomi där alla aktörer ständigt agerade rationellt.

Vi andra stackare som saknar deras övertygelse (eller är mera jordnära) förfäktar att dagens struktur med tre mål är ett bra sätt att lägga upp ribborna för våra strävanden och att vi bara måste höja dem med nya siffror. Ecofys har studerat detta och illustrerar bra att de olika målformuleringarna (se bild nedan) innebär att man tar sig an olika delar av den erforderliga förändringen.
1. Realisera effektiviseringarna som ju egentligen är lönsamma
2. Internalisera kostnaderna för utsläppen så långt det går
3. Sätta fart på innovationer för “lågkolsteknik”

Elegant!

image

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv