Plug-in hybrid - tredje generationens biobränsle?

Kan det vara elhybriden med etanol för förbränningsmotorn? Elforsk har låtit göra en studie om s.k plug-in hybrider, d.v.s. fordon som till huvuddelen går på el som “tankats” från nätet. Enligt denna skulle hela Sveriges personbilspark (4,3 millioner) kunna drivas med en ökad elanvändning på 10TWh och samtidigt minska drivmedelsförbrukningen med 4-5 miljarder liter och koldioxidutsläppen med 10 miljoner ton per år. De har räknat med konventionella bränslen under det att rubriken på detta inlägg är ägnad att fundera över om vi behöver bensinen överhuvudtaget.

I Elforsks underlagsrapport finns också en del ytterligare funderingar över hur laddningen kan utvecklas. Det är uppenbart att vårt tänkande är fastlåst i och kring den infrastruktur vi har med tankställen. Man kan undra varför när vi har en mycket mera utvecklad infrastruktur i våra elnät och som tillåter större flexibilitet. Det är också helt klart att dessa 10 TWh som bilarna skulle behöva INTE fordrar kärnkraft utan mycket väl kan vara vind och/eller solceller vilket rapporterna också noterar.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv